Proaktiv planlægning
Du kan ikke planlægge bagud, hvis en krise opstår. Enhver virksomhed eller organisation kan komme ud for at befinde sig i en krise – hvad enten det gælder afskedigelser, utilsigtede fejl på produkter eller noget helt tredje.

Til gengæld kan du planlægge forud og sikre, at du sammen med resten af virksomhedens kriseberedskab har en plan for jeres kommunikation.  Det er aldrig sjovt at tænke de grumme tanker – men det er nødvendigt for at være klædt på til fremtidige krisesituationer.

Akut krisehåndtering
Udformningen af en krisekommunikationsplan kræver overblik, taktisk snilde og kommunikative kompetencer – alt sammen noget vi kan bistå med. Alt kan dog ikke planlægges – særligt ikke i krisetider – og derfor tilbyder vi desuden assistance til akut krisehåndtering 24 timer i døgnet.

Vi varetager også opgaver med mere generel pressekontakt og har erfaringer med sociale medier og forandringskommunikation på alle niveauer.