Nutidens ledere befinder sig konstant i mediernes, offentlighedens og medarbejdernes søgelys, og skal til enhver tid kunne redegøre for virksomhedens holdninger og politikker på alle områder.

Vi hjælper ledere med at håndtere hverdagens meget forskellige udfordringer, med afsæt i et kommunikativt perspektiv – så de kan svare for sig og fokusere på morgendagens opgaver.

Stakeholder Relations

Kend din målgruppe
At opbygge og vedligeholde relationer til sine interessenter er en vigtig del af enhver leders job. Det kræver dog ofte mange ressourcer at holde sig opdateret om, hvilke interessenter der er særligt relevante.

Overvågning
Det kan derfor være en god investering at lade andre monitorere, analysere og sortere, hvilke interessenter der er mest værdifulde at bruge sin tid på.

Arbejd målrettet
Vi hjælper jer med at lægge strategier for, hvordan I opbygger positive relationer til relevante interessenter, og sørger for at føre dem ud i livet. Stolte ambassadører kan måles direkte på bundlinjen.

Forandringskommunikation

Fortæl hvad der sker
Vaner og rutiner skaber tryghed – og større forandringer kan nemt rokke ved denne tryghed og skabe usikkerhed om, hvad der nu skal ske. I en virksomhed er det derfor altafgørende, hvordan ledelsen vælger at håndtere og kommunikere om forandringer, når de sker.

Én ting er sikkert: Hvis situationen håndteres lemfældigt og uovervejet, vil det uundgåeligt få en afgørende negativ effekt på virksomhedens fremtidige drift og virke.

Hvornår siger jeg hvad, til hvem og hvor meget?
Forandringskommunikation er løsningen på de reaktioner og udfordringer, der kan følge i kølvandet på forandringer i virksomheden. Forandringskommunikation er samtidig en selvstændig disciplin – og en omfattende og kompleks én af slagsen. Det kræver mange strategiske overvejelser – og ikke kun om hvornår, hvem skal inddrages og hvordan.

Kom godt i mål
Vi hjælper med at skrue den rigtige kommunikationsplan sammen for din virksomheds forandringer, hvor både medarbejdere og ledelsens behov tilgodeses.

Employer Branding

De bedste medarbejdere
Employer branding handler om at markedsføre sig som en attraktiv arbejdsplads. Målet er at påvirke opfattelsen af virksomheden eller organisationen gennem strategisk og sammenhængende kommunikation, så den stemmer overens med det ønskede indtryk – og på den måde styrke fastholdelsen og rekrutteringen af medarbejdere.

Start indefra
Al employer branding starter inde i selve virksomheden. Alting starter ved de eksisterende medarbejdere, der danner udgangspunkt for den eksterne branding. Den første kommunikationsindsats skal derfor fokusere på at gøre dem til ambassadører for virksomheden, hvori der er store økonomiske muligheder.

Loyale kunder
Især servicemedarbejdernes relationer til kunderne er essentiel, for tilfredse medarbejdere giver tilfredse kunder – der på sigt kan blive loyale. Relationer til loyale kunder er langt mere rentable end erhvervelse af nye kunder. Alt dette starter med employer branding.

Få hjælp til:

  • Ambassadør- og netværkskommunikation
  • Medarbejderanalyser og tilfredshedsmålinger
  • Strategier for intern kommunikation og ekstern markedsføring
  • Konceptudvikling og branding-platform
  • Udvikling og produktion af interne informationskanaler
  • Udvikling og eksekvering af rekrutteringskampagner
  • Omverdens- og imageanalyser
  • Målgruppeanalyser og -segmentering